kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Badanie obecności substancji psychoaktywnych

Czy wiesz że uzależnienia, obok chorób układu oddechowego i nowotworów, są najszybciej rozwijającym się zagroże­niem zdrowia Polaków?

Półilościowe oznaczenie:

 • Wybranych opioidów: Kodeina, Morfina, 6-acetylomorfina, Tramadol, Metadon, Fentanyl,
 • Amfetaminy i jej pochodnych: Metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA
 • Mefedronu (4-MMC)
 • Kokainy i jej metabolitu Benzoiloekgoniny
 • Wybranych leków z grupy benzodiazepin i ich metabolitów: Flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, Klonazepam, 7-aminoklonazepam, Diazepam, Nordiazepam, Oksazepam, Lorazepam, Alprazolam
 • Leków nasennych i uspokajających: Zolpidem, Hydroksyzyna
 • THC, THC-COOH
zestaw2
Dostawa w 1-2 dni robocze
Materiał badany - krew z palca
wynik
Wyniki w ciągu 3-6 dni roboczych
od przyjęcia materiału

Dowiedz się więcej

Zjawisko zażywania substancji o charakterze psychoaktywnym jest powszechne i stanowi istotny problem zdrowia publicznego. Przyjmowanie szeroko pojętych narkotyków może prowadzić do zatrucia, wystąpienia uzależnienia psychicznego i fizycznego, zachowań aspołecznych, problemów prawnych, a także późniejszych komplikacji zdrowotnych.

Uzależnienie od narkotyków charakteryzuje się silną nabytą potrzebą przyjmowania tych substancji. W grupie wiekowej 15 – 64 lata nawet 4,7 % populacji polskiej zażywa substancje psychotropowe / środki odurzające. W porównaniu do całej populacji najczęściej dotyka to młodzieży i dorosłych w wieku 15-34 lat. Szacuje się, że nawet pół miliona zgonów rocznie może być związanych z zażywaniem narkotyków.

Proponowane badanie umożliwia wykrycie i połilościowe oznaczenie substancji i/lub ich metabolitów świadczących o stosowaniu amfetaminy i jej pochodnych, mefedronu, kokainy, wybranych opioidów, benzodiazepin, kannabinoidów, a także zolpidemu i hydroksyzyny. Wynik przedstawiany jest w formie graficznej interpretacji ilości wykrytej substancji (-, +, ++, +++).

Zaletą wykorzystywanej przez nasze Laboratorium metody pomiarowej jest wyeliminowanie możliwości interferencji wynikających z zażywania innych substancji spożywczych i leczniczych. W popularnych, komercyjnie dostępnych testach należy brać pod uwagę możliwość uzyskania wyniku fałszywie dodatniego. Natomiast wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas pozwala na bezpośredni pomiar masy cząsteczkowej badanej substancji (stosunku masy jonu do jego ładunku m/z) i jest uznawane za „zloty standard” diagnostyki laboratoryjnej.

Badanie panelu substancji psychoaktywnych przeprowadzane jest:
 • w charakterze badań przesiewowych mających na celu zapobieganie uzależnieniom
 • celem monitorowania osoby uzależnionej
 • w ramach wyrywkowych kontroli w miejscu pracy
 • w stosownych przypadkach przed podjęciem zatrudnienia lub przed zawarciem polisy ubezpieczeniowej
Uwaga: Badanie sprawdza możliwość zażycia substancji w krótkim czasie przed pobraniem. Substancje psychoaktywne, zależnie od ich rodzaju, wykrywane są przez kilka godzin do 1-2 dni. Wyjątek stanowią benzodiazepiny – w przypadku długotrwałego zażywania, stężenia leków z tej grupy mogą utrzymywać się na niskim poziomie nawet do 2-3 tygodni od zakończenia zażywania.

Półilościowe oznaczenie:

 • wybranych opioidów: kodeina, morfina, 6-acetylomorfina, tramadol, metadon, fentanyl
 • amfetaminy i jej pochodnych: metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA
 • mefedronu (4-MMC)
 • kokainy i jej metabolitu benzoiloekgoniny
 • wybranych leków z grupy benzodiazepin i ich metabolitów: flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, klonazepam, 7-aminoklonazepam, diazepam, nordiazepam, oksazepam, lorazepam, alprazolam
 • leków nasennych i uspokajających: zolpidem, hydroksyzyna
 • THC, THC-COOH

 

Przygotowanie do badania:

Przystąpienie do badania nie wymaga specjalnego przygotowania. Można je bezpiecznie wykonać o dowolnej porze dnia (nie trzeba być na czczo). Nie należy zaprzestawać przyjmowania leków i suplementów diety przed badaniem.

 

Przebieg:

Badanie wykonywane jest w próbce krwi pobranej z palca na specjalną bibułę.

Po złożeniu zamówienia w sklepie w ciągu 1-2 dni roboczych pod wskazany w zamówieniu adres dostarczany jest przesyłką kurierską zestaw zabiegowy. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do pobierania materiału komponenty oraz umożliwia samodzielne pobranie krwi z palca zgodnie z dołączoną instrukcją (dostępną również w zakładce „Jak pobrać materiał”).

Pamiętaj, że jakość pobrania materiału ma bezpośredni wpływ na dokładność wyniku badania.

W skład zestawu wchodzi opłacona koperta zwrotna umożliwiająca bezpłatne przesłanie pobranego materiału do Laboratorium. Po otrzymaniu materiału Laboratorium wykona badanie panelu substancji psychoaktywnych w ciągu 6 dni roboczych i prześle zakodowany wynik na adres e-mail podany przy rejestracji próbki. Wynik badania jest własnością Zamawiającego – trafia tylko i wyłączanie do jego wiadomości.