kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Czym jest padaczka i jakie są jej objawy

co to jest padaczka

Liczące sobie ponad 2500 lat słowo „epilepsja” pochodzi od greckiego „epilamvanei”, co dosłownie oznacza „atakować”, „napaść”, „pochwycić”. Choć obecnie epilepsja zdecydowanie częściej bywa określana mianem padaczki, to jednak niezmienne pozostają jej objawy; a przynajmniej część z nich. Czym tak naprawdę jest epilepsja, jakie są obawy choroby?

Czym jest padaczka?

Wbrew pozorom padaczka nie jest jednolitą chorobą, a grupą zaburzeń neurologicznych. Dolegliwość posiada charakter przewlekły co w praktyce oznacza, iż zazwyczaj towarzyszy choremu przez całe życie. Najbardziej charakterystycznym objawem epilepsji są tzw. napady padaczkowe. Mogą one pojawić się w każdym wieku, niemniej jednak z reguły nasilają się w okresie dzieciństwa bądź też po ukończeniu 65 roku życia.

Co istotne to fakt, iż padaczka w żadnym razie nie jest chorobą psychiczną, a tylko chorobą mózgu spowodowaną nieprawidłowym funkcjonowaniem konkretnych komórek nerwowych. To właśnie w ich wnętrzu mają miejsce samoczynne, gwałtowne wyładowania bioelektryczne, będące przyczyną pojawienia się napadu padaczkowego. Geneza wspomnianych, niekontrolowanych wyładowań komórek nerwowych nie jest do końca znana. Co prawda mogą mieć one podłoże genetyczne, niemniej jednak ryzyko odziedziczenia skłonności do choroby po rodzicach szacowane jest na około 1,5%. Dolegliwość może być również związana z chorobami takimi jak m.in. hipoglikemia, mózgowe porażenie dziecięce, a także z neuroinfekcjami czy też np. obecnością tasiemca uzbrojonego. Niekiedy ataki padaczkowe diagnozowane są u pacjentów zmagających się z zapaleniem mózgu i opon mózgowych, krwotokami podpajęczynówkowymi, niedokrwieniem bądź też udarem mózgu. W takim przypadku mowa o padaczce poudarowej. Innym typem epilepsji jest natomiast padaczka pourazowa, wywołana urazem mózgu, który miał miejsce na etapie okołoporodowym lub tuż po porodzie.

Padaczka jest powszechnie uznawana za jedną z najczęściej diagnozowanych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Na świecie choruje na nią 1% populacji.

Objawy padaczki

Istnieje wiele, różnych objawów padaczki. Do głównych typów napadów częściowych zaliczamy:

  • Częściowe proste (przebiegające z objawami ruchowymi, autonomicznymi zaburzeniami somatosensorycznymi, psychicznymi).
  • Częściowe złożone (początek częściowy prosty, następnie ma miejsce zaburzenie świadomości lub zaburzeniami świadomości występują od początku trwania ataku).
  • Częściowe rozwijające się w uogólnione.
  • Atakom uogólnionym zawsze towarzyszy utrata świadomości. Ten rodzaj ataków podzielony został na sześć kategorii:
  • Napady toniczne ( w przebiegu których ma miejsce nagłe zesztywnienie ciała i wzrost napięcia mięśniowego).
  • Napady kloniczne (podczas których występują drgawki),
  • Napady toniczno-kloniczne (w fazie tonicznej ma miejsce skurcz mięśni, zaś w fazie klonicznej występują drgawki),
  • Napady miokloniczne (podczas których dochodzi do krótkich, nagłych skurczów mięśni, tzw. “zrywy” mięśniowe),
  • Napady atoniczne (podczas których ma miejsce utrata napięcia mięśniowego),
  • Napady nieświadomości (podczas których ma miejsce chwilowe unieruchomienie).