kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Interpretacja wyników badań na podstawie danych literaturowych:

Badanie określa względne miano (stężenie) przeciwciał klasy IgG neutralizujących, specyficznych względem białka S (białka kolca, ang. spike protein) wirusa SARS-CoV-2.

Przeciwciała, te blokują białko wirusa, zapobiegając jego wniknięciu do komórki a w rezultacie infekcji. W trakcie infekcji koronawirusem Nasz organizm produkuje wiele rodzajów przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Nie wszystkie ich rodzaje są przeciwciałami neutralizującymi – zapobiegającymi skutecznie przed przyszłą infekcją.

Badanie poziomu tych przeciwciał neutralizujących powinno mieć szczególne znaczenie dla nieszczepionych ozdrowieńców COVID o łagodnym do umiarkowanego przebiegu. W przeciwieństwie do infekcji, w wyniku szczepienia organizm ma kontakt z białkiem S a nie całym wirusem. Dlatego przeciwciała produkowane przez organizm po szczepieniu są praktycznie wyłącznie przeciwciałami neutralizującymi.

Miano przeciwciał neutralizujących gwałtownie rośnie od momentu szczepienia lub infekcji a następnie, powolnie, systematycznie spada. Spadek miana przeciwciał w czasie jest procesem naturalnym i nie jest równoznaczny z utratą odporności przeciwwirusowej.

Ujemny wynik
Ujemny wynik przeciwciał anty-SARS-CoV-2 oznacza ich brak lub miano mniejsze niż 5.2 AU/mL
w przedziale
5.2 - 7.2 AU/mL
Miano przeciwciał w przedziale 5.2 - 7.2 AU/mL nie gwarantuje skuteczności w zapobieganiu rozwoju COVID-19.
powyżej 7.2 AU/mL
Miano przeciwciał powyżej 7.2 AU/mL jest stężeniem zapewniającym skuteczność w zahamowaniu infekcji SARS-CoV-2.

Normy diagnostyczne ustanowione przez laboratorium Masdiag w oparciu o badania korelacji surowicy i suchej kropli krwi ochotników oraz dane literaturowe.

Przyjęte wartości oraz normy charakteryzują dany test i nie powinny być rozpatrywane względem wartości i norm innych producentów.