kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Postępowanie w przypadku ataku epilepsji

pierwsza pomoc w padaczce

Wiedza dotycząca pierwszej pomocy w przypadku ataku padaczki może – i niejednokrotnie ratuje! – ludzkie życie. Jak rozpoznać, że chory ma atak padaczki?

Objawy padaczki

Napady padaczkowe trwać mogą od kilku sekund do około 3 minut. Jak rozpoznać, że zbliża się atak? Niekiedy są one poprzedzone tak zwaną „aurą” czyli specyficznymi zwiastunami choroby. W zależności od przypadku, chory może wówczas doświadczać omamów wzrokowych lub słuchowych, czuć dziwny zapach lub/i nieprzyjemny smak w ustach.

Niestety wiedza społeczna o epilepsji jest mała. Dlatego istotne jest, aby potrafić rozpoznać oznaki napad epilepsji. W praktyce wszystko zależy od rodzaju napadu. Istnieje bowiem wiele typy ataków padaczkowych. Najczęściej spotykane to napady toniczno-kloniczne i napady nieświadomości.

Obawy napadu toniczno-klonicznego:

 • Osuniecie się na ziemię,
 • Spieniona ślina wydobywająca się z ust (tzw. „piana z ust”),
 • Wygięcie ciała w łuk,
 • Sztywnienie kończyn,
 • Skurcz mięśni,
 • Szczękościsk,
 • Sinienie ciała,
 • Drgawki,
 • Ślinotok,
 • Utrata przytomności,
 • Niekiedy nietrzymanie moczu lub stolca.

Objawy napadu nieświadomości:

 • Utrata świadomości,
 • Wpatrywanie się w dal,
 • Wywrócenie gałek ocznych,
 • Mruganie oczami,
 • Niekiedy osunięcie na ziemię.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku

Choć w teorii większość osób wie, czym jest padaczka i jak rozpoznać chorobę, to jednak w praktyce wyłącznie nieliczni potrafią udzielić pomocy osobie doświadczającej ataku padaczkowego. Co zatem zrobić gdy jesteśmy świadkami ataku?

Po pierwsze: należy zachować spokój, nie panikować i skupić się na tym, aby zapewnić choremu bezpieczeństwo. Najważniejsze to zabezpieczyć głowę przed ewentualnym urazem. Jeśli jest to możliwe należy ułożyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej, jeśli nie – na wznak tj. pozostawić leżącego na plecach. Następnie trzeba udrożnić drogi oddechowe (odsuwając lekko głowę do tyłu) i – jeśli chory jest ubrany w odzież taką jak koszula czy bluzka – rozpiąć kołnierzyk. Pod głowę należy podłożyć coś miękkiego (np. kurtkę lub własne ręce) uważając przy tym, by przedmiot nie utrudniał choremu oddychania. Należy zaczekać, aż atak ustąpi, a następnie umieścić chorego w bezpiecznej pozycji na boku i pozostać z nim do chwili odzyskania świadomości lub przyjazdu karetki.

Uwaga! Jeśli osoba wydaje się dusić, wówczas należy jak najszybciej odwrócić ją na bok i wezwać pomoc.

Jeśli jest to możliwe, warto mierzyć czas trwania ataku, a następnie przekazać wspomnianą informację ratownikowi medycznemu (jeśli zostało wezwane pogotowie) lub choremu (jeśli nie wzywano pomocy medycznej).

Poza tym poleca się zagwarantować choremu maksymalnie komfortowe warunki tj. jeśli chory błąka się lub wykazuje oznaki dezorientacji, należy pozostać z nim w bezpiecznym miejscu, a zatem z dala od przejść dla pieszych, torów, jezdni etc. Należy również poprosić gromadzących się ludzi o cofnięcie lub oddalenie się, gdyż chory po napadzie może być zdezorientowany. Naturalnie sam fakt wybudzenia się w tłumie również może powodować duży dyskomfort.

Kiedy wezwać pomoc medyczną?

 • Wezwanie pomocy medycznej jest konieczne w momencie, gdy:
 • Napad trwa dłużej, niż 5 minut,
 • Po ustaniu napadu ma miejsce kolejny atak padaczki,
 • Chory ma trudności w oddychaniu,
 • Atak miał miejsce w wodzie (np. na basenie),
 • Chory jest ranny/w ciąży,
 • Chory nie wraca do zdrowia (np. nie odzyskuje przytomności, skarży się na złe samopoczucie, ma trudności w utrzymaniu równowagi etc.),
 • Jest to pierwszy napad w życiu danej osoby,
 • Chory prosi o wezwanie pomocy medycznej.

Czego NIE robić?

 • Podczas trwania ataku pod żadnym pozorem nie należy:
 • Na siłę otwierać ust chorego i wkładać mu cokolwiek pomiędzy zęby.
 • Wkładać do ust chorego jedzenia lub poić wodą – może to spowodować zachłyśnięcie, a nawet uduszenie!
 • Hamować ataku krępując ciało chorego, przytrzymywać rąk etc.,
 • Potrząsać, cucić, krzyczeć etc.,
 • Przenosić w inne miejsce (chyba, że pozostanie w obecnym miejscu zagraża jej bezpieczeństwu).