kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Badanie obecności substancji psychoaktywnych

339

Półilościowe oznaczenie:

  • Wybranych opioidów: Kodeina, Morfina, 6-acetylomorfina, Tramadol, Metadon, Fentanyl,
  • Amfetaminy i jej pochodnych: Metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA
  • Mefedronu (4-MMC)
  • Kokainy i jej metabolitu Benzoiloekgoniny
  • Wybranych leków z grupy benzodiazepin i ich metabolitów: Flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, Klonazepam, 7-aminoklonazepam, Diazepam, Nordiazepam, Oksazepam, Lorazepam, Alprazolam
  • Leków nasennych i uspokajających: Zolpidem, Hydroksyzyna
  • THC, THC-COOH

Opis

Dostawa w 1-2 dni robocze
Materiał badany - krew z palca
wynik
Wyniki w ciągu 3-6 dni roboczych
od przyjęcia materiału