kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Terapia monitorowana stężeniem leku – dlaczego należy badać stężenie leku

monitorowanie stezenia leku

Dlaczego powinno się badać stężenie leków w organizmie?

Badanie stężenia leków w organizmie odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie leczenia. Co więcej, nierzadko to właśnie od niego uzależniona jest skuteczność prowadzonej terapii medycznej.

Aby zrozumieć istotę opisywanego badania warto wyobrazić sobie dwie osoby tej samej płci, w tym samym wieku i tej samej wagi. Teoretycznie takie osoby powinny dostarczać sobie w posiłku tyle samo kalorii, żeby zaspokoić głód i zapewnić prawidłową ilość energii. Każdy z nas wie, że praktyce bywa z tym różnie. Są osoby których przemiana materii jest wolniejsza niż u innych i potrzebują mniejszych posiłków.

Podobnie jest z lekami. Każdy z nas, w zależności od wieku, płci czy indywidualnych predyspozycji genetycznych w odmienny sposób reaguje na jakąkolwiek terapię medyczną. Ponadto każdy kolejny lek lub substancja, którą przyjmujemy zwiększa ryzyko wystąpienia interakcji – wzmocnienia lub wygaszenia efektów prowadzonego leczenia.

Właśnie dlatego podstawą współczesnego świadomego leczenia jest tzw. monitorowanie terapii stężeniem leku. Celem badania jest określenie indywidualnej odpowiedzi pacjenta poprzez oznaczenie aktywnego stężenia leku w jego organizmie. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie dawki niezbędnej do uzyskania efektu terapeutycznego oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów toksyczności medykamentów.

Kiedy sprawdzać stężenie leku?

  • W momencie wprowadzania nowego leku lub zmianie dawki – umożliwia właściwe dopasowanie zażywanej dawki leku do zakresu referencyjnego charakterystycznego dla danego medykamentu.
  • W razie trudności ze stwierdzeniem objawów toksyczności terapii – w przypadku niektórych leków przeciwpadaczkowych efektem zbyt wysokiego stężenia leku w surowicy, może być zaostrzenie się ataków padaczki. Ocena stężenia leku umożliwia ocenę zagrożenia osiągnięcia poziomu toksycznego, zwłaszcza wśród pacjentów młodych oraz niepełnosprawnych umysłowo.
  • W przypadku braku odpowiedzi na zalecaną przez terapię medyczną – umożliwia identyfikację pacjentów o przyśpieszonym metabolizmie leków oraz chorych, którzy nie stosują się do zaleceń prowadzonej terapii.
  • W ocenie efektywnego wzrostu stężenia leku zależnego od jego dawki – jest to szczególnie ważne dla leków przeciwpadaczkowych wykazujących wysoką osobniczą zależność stężenia od dawki. Oznaczenie należy wykonać zawsze przed zmianą dawki oraz po osiągnięciu stanu stacjonarnego przy nowej dawce leku.