kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Badanie stężenia THC we krwi

Czy wiesz, że długotrwałe przyjmowanie olejów CBD „full spectrum” może przysporzyć Ci problemów?

Przyjmujesz preparaty zawierające CDB lub terapeutyczną marihuanę? Sprawdź czy Twoje stężenie THC nie przekracza dopuszczalnej wartości.

Dlaczego warto zbadać stężenie THC

Metabolity THC mogą być wykrywane w moczu do 3 dni przy pojedynczym przyjęciu i aż do 30 dni po zakończeniu długotrwałej terapii.

Nawet niewielkie ilości THC w organizmie mogą przysporzyć problemów m. in. kierowcom, operatorom maszyn czy przedstawicielom zawodów zaufania publicznego.

Dowiedz się więcej

THC (Δ9-tetrahydrocannabinol) jest substancją psychoaktywną występującą w konopiach siewnych. Konopie siewne to rośliny z gatunku Cannabis sativa L. w ramach którego wyróżniamy trzy podgatunki:

  • Cannabis sativa L. subsp. Sativa – konopie włókniste
  • Cannabis sativa L. subsp. indica – konopie indyjskie
  • Cannabis sativa subsp. ruderalis J. – konopie dzikie

Do najbardziej znanych związków występujących w konopiach należą THC (Δ9-tetrahydrocannabinol) i CBD (kannabidiol). Różnice pomiędzy konopiami włóknistymi a innymi niż włókniste polegają na odmiennej zawartości substancji czynnych farmakologicznie, w tym THC. Za konopie włókniste uznawane są odmiany, w których suma zawartości THC oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwas delta-9-THC-2-karboksylowy, THCA) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy wynosi nie więcej niż 0,2% THC.

Od 2017 roku możliwe jest wykorzystywanie ziela konopi innych niż włókniste oraz jego wyciągów i nalewek do sporządzania leków recepturowych (Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz.U. 2017 poz. 1458). W uzasadnionych przypadkach, THC może być wykorzystywane w leczeniu padaczki, bólów neuropatycznych i nowotworowych, oraz zespołu Tourette’a.

Śladowa zawartość THC w konopiach włóknistych powoduje, iż spożywanie dużych ilości ich preparatów / suplementów diety, m. in. popularnych obecnie olejów konopnych „full spectrum”, może wiązać się z kumulacją THC i jego metabolitów w organizmie.

Badanie stężenia THC jest zatem wskazane u osób, które muszą zwracać szczególną uwagę na jego zawartość w organizmie. Są to m.in. zawodowi kierowcy oraz inne osoby prowadzące pojazdy mechaniczne lub wykonujące zawody zaufania publicznego.

Badane parametry:

  • (−)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
  • 11-nor-9-karboksy- Δ9-tetrahydrocannabinol ( metabolit THC-COOH)

Przygotowanie do badania:

Badanie stężenia THC powinno być wykonane nie wcześniej niż po 3 dniach od rozpoczęcia stosowania preparatów zawierających CBD lub medycznej marihuany.

Pobranie materiału powinno być przeprowadzone po około 2-4 godzinach po zażyciu preparatu, w sytuacji, w której chce się sprawdzić, czy jest się pod wpływam THC (np. podczas prowadzenia samochodu, wykonywania pracy).

Przebieg

Badanie wykonywane jest w próbce krwi pobranej z palca na specjalną bibułę.

Po złożeniu zamówienia w sklepie w ciągu 1-2 dni roboczych pod wskazany w zamówieniu adres dostarczany jest przesyłką kurierską zestaw zabiegowy. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do pobierania materiału komponenty oraz umożliwia samodzielne pobranie krwi z palca zgodnie z dołączoną instrukcją (dostępną również w zakładce „Jak pobrać materiał”).

Pamiętaj, że jakość pobrania materiału ma bezpośredni wpływ na dokładność wyniku badania.

W skład zestawu wchodzi opłacona koperta zwrotna umożliwiająca bezpłatne przesłanie pobranego materiału do Laboratorium. Po otrzymaniu materiału Laboratorium wykona badanie stężenia THC w ciągu 6 dni roboczych i prześle zakodowany wynik na adres e-mail podany przy rejestracji próbki. Wynik badania jest własnością Zamawiającego – trafia tylko i wyłącznie do jego wiadomości.