kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Badania wykonywane w zakresie kontraktów oraz współpracy naukowej

Profil aminokwasów oraz acyl karnityn w suchej kropli krwi

Realizacja ogólnopolskiego programu badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonych wad metabolizmu aminokwasów oraz acylokarnityn.

Jednostka współpracująca: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Kannabinoidy i ich metabolity w krwi pełnej

Oznaczenia realizowane w ramach projektu: „Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi”.

Jednostka współpracująca:
Klinika Neuronek oraz Centrum Terapeutyczne Max Hemp

Profil zasad purynowych oraz pirymidynowych w moczu

Uzupełnienie ogólnopolskiego programu badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonych wad metabolizmu.

Jednostka współpracująca:
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Ilościowe oznaczenia aminokwasów w surowicy, osoczu oraz suchej kropli krwi

Rozwijane w przyszłości do komercjalizacji

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekt POIR.01.01.01-00-0816/17 zatytułowany „Opracowanie wysokowydajnej metody oznaczania metabolitów Witaminy D” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 2 063 076,50 zł

Projekt POIR.01.01.01-00-1097/17 zatytułowany „Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 550 043,47 zł

Projekt POIR.01.01.01-00-0059/18 zatytułowany „Oznaczanie etanolu w różnych matrycach, za pomocą na stołowego systemu NMR” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 181 700 zł

Projekt POIR.01.01.01-00-0120/18 zatytułowany „Oznaczanie metali i innych biogennych pierwiastków w materiale biologicznym o potencjale diagnostycznym za pomocą fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 423 494 zł