kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Laboratorium Diagnostyczne Masdiag

Diagnostyka Precyzyjna to marka, która została stworzona dla zaspokojenia potrzeb osób pragnących wykonać badania laboratoryjne bez konieczności odwiedzania punktu pobrań. Proponuje ona bardzo wygodne rozwiązanie kwestii pobierania materiału, które jest łatwe w zastosowaniu i nie wymaga wychodzenia z domu.

Właścicielem marki Diagnostyka Precyzyjna jest Masdiag Sp. z o.o., która w ramach swojej działalności prowadzi m.in. Laboratorium Diagnostyczne Masdiag oraz posiada prężnie działający Dział Badawczo-Rozwojowy, w którym opracowywane są nowe, innowacyjne metody diagnostyczne.

Działalność Laboratorium skupiona głownie jest na oferowaniu badań diagnostycznych wykonywanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) z suchej kropli krwi. Sukcesywnie wdrażane są również oznaczenia techniką immunochemiluminescencji (CLIA) z suchej kropli krwi oraz oznaczenia z moczu wykonywane z wykorzystaniem chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas (GC-MS).

Poza ofertą dostępną w ramach marki Diagnostyka Precyzyjna nasze Laboratorium:

  • wykonuje analizy toksykologiczne na potrzeby organów ścigania
  • tworzy i optymalizuje innowacyjne metody diagnostyczne
  • prowadzi badania naukowe
  • organizuje szkolenia

Więcej informacji o Laboratorium znajduje się na stronie www.masdiag.pl

 

Nasza metoda pomiarowa

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) wykorzystywana jest do diagnostyki w zaledwie kilku ośrodkach badawczych w Polsce. Nasze Laboratorium jako jedno z nielicznych wykonuje metodą LC-MS/MS badania diagnostyczne dostępne dla klientów indywidualnych.

Metoda LC-MS/MS wymaga drogiej aparatury i wysoko wykwalifikowanego personelu, niemniej jednak stanowi „złoty standard” diagnostyki medycznej. Dzięki bezpośredniemu pomiarowi masy cząsteczkowej badanego parametru (konkretnie – stosunku masy jonu do jego ładunku m/z) jest wysoce swoista, co oznacza, że ryzyko interferencji jest praktycznie wyeliminowane.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stale rozszerzamy zakres wykonywanych badań wprowadzając kolejne techniki pomiarowe takie jak GC-MS czy CLIA umożliwiające wykonywanie oznaczeń z suchej kropi krwi czy moczu.

 

Materiał badany

Oferowane przez nas badania wykonywane są głównie z tzw. suchej kropli krwi (ang. dried blood spot, DBS). Mianem suchej kropi krwi określana jest krew włośniczkowa (kapilarna) pobrana z opuszki palca na specjalną bibułę testową i wysuszona (przez około 3 godziny w temperaturze pokojowej).

Ten alternatywny dla powszechnie stosowanego pobierania krwi z żyły łokciowej materiał nie jest wbrew pozorom niczym nowym. Już w latach czterdziestych XX wieku opracowano pierwsze badania z suchej kropli krwi.

Pobieranie materiału w postaci suchej kropli krwi :

  • eliminuje konieczność wizyty w punkcie pobrań
  • może być przeprowadzone w dogodnym czasie i miejscu
  • umożliwia pobieranie mniejszej ilości materiału
  • ogranicza możliwość rozkładu krwi podczas transportu
  • pozwala na przechowywanie pobranej próbki w temperaturze pokojowej przed długi czas (dla niektórych parametrów może to być nawet kilka miesięcy)
  • stanowi dogodne rozwiązanie dla pacjentów z utrudnionym dostępem do placówek medycznych, np. mieszkających w dużej odległości od najbliższej placówki, czy też mających problem z samodzielnym poruszaniem się

Opisywany materiał z uwagi na podobne nazewnictwo może być mylony z tzw. badaniem żywej kropli krwi czyli testem o niepotwierdzonej, wątpliwej skuteczności, który – w odróżnieniu od badania z suchej kropli krwi – nie ma praktycznie żadnej wartości diagnostycznej.

Należy podkreślić, że badania wykonywane z suchej kropli krwi umożliwiają otrzymanie równie wiarygodnych wyników, co badania z surowicy, osocza czy krwi pełnej.