kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Jakościowe badanie profilu kwasów organicznych w moczu
techniką GC-MS

OAT - badanie o szerokim
zastosowaniu

Profil kwasów organicznych w moczu to badanie pozwalające na wykrycie potencjalnych odchyleń od normy i nieprawidłowości przemian metabolicznych zachodzących w organizmie związanych m.in. z:

 • niedoborami minerałów, witamin czy enzymów
 • sposobem odżywiania i zaburzeniami mikrobioty
 • samopoczuciem pacjenta (męczliwością, stanami
 • depresyjnymi, problemami ze snem czy pamięcią)
 • leczeniem i monitorowaniem jego efektów
 • nieprawidłową pracą wątroby czy nerek
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, padaczką
 • występowaniem niespecyficznych objawów (nawracającymi infekcjami, bólami mięśniowymi czy zmianami skórnymi)

Badanie to pozwala na uzyskanie kompleksowego „obrazu metabolizmu” danego organizmu w danym czasie jak również umożliwia wykluczenie kilkudziesięciu wrodzonych wad metabolizmu.

Czym cechuje się nasze badanie kwasów organicznych

Badania wykonywane są techniką GC-MS w naszym własnym laboratorium diagnostycznym. Nie zlecamy badań podwykonawcom, ani nie wysyłamy materiału za granicę.

Czas oczekiwania na wynik wynosi do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia materiału do laboratorium.

W trakcie analizy oceniane są względne stężenia kilkuset parametrów, a  wynik wydawany jest w formie elektronicznej.

Poza wykrytymi metabolitami wynik posiada szczegółowy komentarz opracowany przez diagnostę laboratoryjnego dr n. med. Magdalenę Pajdowskąeksperta biochemicznej diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu z ponad 20-letnim doświadczeniem.

W przypadku wyniku sugerującego zaburzenia metaboliczne do wiadomości dołączona zostaje lista placówek zajmujących się poradnictwem w zakresie schorzeń metabolicznych na terenie całej Polski.

Dowiedz się więcej

Kwasy organiczne są produktami pośrednimi lub końcowymi szlaków metabolicznych przemian: aminokwasów, węglowodanów, kwasów tłuszczowych, cholesterolu, puryn i pirymidyn, neurotransmiterów, produktów żywienia specjalnego, leków oraz mikroorganizmów.

O szczególnie ważnej roli kwasów organicznych w ludzkim organizmie świadczy ich uczestnictwo w kluczowych procesach metabolicznych takich jak: centralna produkcja energii, detoksykacja, rozpad neuroprzekaźników i regulacja aktywności mikrobiologicznej jelit.
Głównym celem wykonania jakościowej analizy profilu kwasów organicznych w moczu jest wykluczenie kilkudziesięciu wrodzonych wad metabolizmu. Badanie to umożliwia także identyfikację licznych metabolitów związanych z ogólnym stanem zdrowia pacjenta, stylem życia, dietą, czy stosowanym leczeniem.
Badanie to jest przydatne m.in. do oceny:

 • zaburzeń metabolizmu energetycznego w komórce i zaburzeń funkcjonowania mitochondriów
 • zaburzeń metabolizmu węglowodanów
 • funkcjonowania jelit i dysbiozy jelitowej (ocena integralności ścian jelit)
 • zaburzeń metabolizmu kwasów tłuszczowych
 • niedoborów żywieniowych związanych z zaburzeniem metabolizmu witamin, pierwiastków mineralnych i innych mikroskładników
 • zaburzeń czynności neurotransmiterów
 • zaburzeń równowagi szczawianów
 • dysfunkcji wątroby, nerek
 • zatruć, np. alkoholem etylowym

Ocena kilkuset związków wydalanych z moczem (tzw. „metaboliczny odcisk palca”) pozwala wstępnie i ogólnie określić, czy procesy biochemiczne zachodzące w komórkach naszych organizmów przebiegają prawidłowo, co z kolei może pomóc ukierunkować dalsze postępowanie lekarza takie jak diagnostykę innymi metodami czy podjęcie terapii.

Wynik badania jest wydawany w postaci opisu jakościowego bez podawania stężeń poszczególnych metabolitów podlegających ocenie. W przypadku wystąpienia ewentualnych odchyleń od normy są one opisywane wraz z komentarzem i wskazaniami do dalszego postępowania diagnostycznego. Wynik badania nie jest równoznaczny z postawieniem diagnozy wykrycia choroby. Ostateczne potwierdzenie rozpoznania wrodzonej wady metabolizmu, tzw. potwierdzenie molekularne, można uzyskać poprzez wykonanie oznaczenia aktywności enzymu i/lub zidentyfikowanie mutacji w odpowiednim genie.

Wykonanie badania wskazane jest m.in. w przypadku występowania niespecyficznych objawów, których przyczyny nie daje się jednoznacznie ustalić, takich jak:

 • zaburzenia zachowania ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • nadmierna senność, zmęczenie
 • zaburzenia nastroju
 • problemy z koncentracją i pamięcią
 • drgawki, padaczka (także lekooporna)
 • nawracające bóle mięśni
 • przewlekłe zaburzenia pracy układu pokarmowego: biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wątroby itp.
 • nawracające infekcje, gorączki
 • podwyższony lub obniżony poziom kwasu moczowego we krwi (hipo-/hiperurikemia)
 • podwyższony lub obniżony poziom glukozy we krwi (hipo-/hiperglikemia)
 • zmiany skórne (m.in. wysypki skórne, łysienie)

Badane parametry:

Stosowana technika pomiarowa (GC-MS) umożliwia identyfikację szerokiego spektrum obecnych w moczu substancji. Główne metabolity podlegające ocenie wymieniane są poniżej, natomiast nie jest to lista zamknięta.

Metabolity glikolizy

 1. Kwas mlekowy
 2. Kwas pirogronowy

Metabolity cyklu kwasu cytrynowego

 1. Kwas cytrynowy
 2. Kwas 2-ketoglutarowy
 3. Kwas bursztynowy
 4. Kwas jabłkowy
 5. Kwas fumarowy

Metabolity beta-oksydacji (ketonów i kwasów tłuszczowych)

 1. Kwas 3-hydroksymasłowy
 2. Kwas acetooctowy
 3. Kwas adypinowy
 4. Kwas suberynowy
 5. Kwas sebacynowy
 6. Kwas etylomalonowy
 7. Kwas metylobursztynowy

Produkty metabolizmu białek

 1. Kwas 3-hydroksyizowalerianowy
 2. Kwas 2-oksoizowalerianowy
 3. Kwas 3-metylo-2-oksowalerianowy
 4. Kwas 2-hydroksyizokapronowy
 5. Kwas 2-oksoizokapronowy
 6. Kwas 2-okso-4-metylomasłowy
 7. Kwas fenylomlekowy
 8. Kwas fenylopirogronowy
 9. Kwas homogentyzynowy
 10. Kwas 4-hydroksyfenylomlekowy
 11. Kwas N-acetyloasparaginowy
 12. Kwas malonowy
 13. Kwas metylomalonowy
 14. Kwas 4-hydroksymasłowy

Metabolity neuroprzekaźników

 1. Kwas homowanilinowy
 2. Kwas wanilinomigdałowy
 3. Kwas 5-hydroksyindolooctowy
 4. Kwas kynureninowy

Metabolity detoksykacji

 1. Kwas piroglutaminowy
 2. Kwas benzoesowy
 3. Kwas orotowy
 4. Kwas 2-hydroksyhipurowy

Metabolity bakteryjne

 1. Kwas hipurowy
 2. Kwas p-hydroksyfenylooctowy
 3. Kwas 4-hydroksybenzoesowy
 4. Kwas 4-hydroksyhipurowy
 5. Krezol

Metabolity szczawianów

 1. Kwas glicerynowy
 2. Kwas glikolowy
 3. Kwas szczawiowy

Metabolity pirymidyn

 1. Uracyl
 2. Dihydrouracyl
 3. Tymina
 4. Dihydrotymina

 

Przygotowanie do badania:  

Przed pobraniem jednorazowej próbki moczu do badania należy dokładnie umyć okolicę ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących. Nie należy stosować chusteczek nawilżanych, maści, czopków, pudrów ani innych środków kosmetycznych / leczniczych mogących przedostać się do próbki badanej.   Ponadto zaleca się:

 • przyjmowanie normalnej (fizjologicznej) ilości płynów oraz unikanie głodzenia
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego mogącego spowodować pojawienie się lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych w moczu
 • powstrzymanie się od stosunków płciowych na dobę przed pobraniem moczu
 • unikanie badania w okresie 2 dni przed i po menstruacji ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków mogących wystąpić w moczu w tym czasie

 

Przebieg:

Badanie profilu kwasów organicznych wykonywane jest w jednorazowej próbce moczu.

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia w naszym sklepie internetowym, wysyłamy do Państwa w ciągu 1‑2 dni roboczych zestaw do pobrania próbki moczu i jej bezpłatnego odesłania w ciągu 30 dni.

Po oddaniu moczu do kubeczka należy przelać po ok. 10 ml moczu do każdej z dwóch probówek i szczelnie je zakręcić. Tak pobrany mocz należy umieścić w oryginalnym pudełku z etykietą transportową, a następnie nadać paczkę w paczkomacie In Post lub w punkcie DHL Parcel w zależności od wybranego podczas zakupu przewoźnika. Po otrzymaniu materiału Laboratorium wykona badanie profilu kwasów organicznych w ciągu 7 dni roboczych i prześle zakodowany wynik na adres e-mail podany przy rejestracji próbki. W przypadku wyniku sugerującego zaburzenia metaboliczne do wyniku dołączona zostanie lista placówek zajmujących się poradnictwem w zakresie schorzeń metabolicznych.