kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Profil kwasów organicznych w moczu elementem profilaktyki prozdrowotnej

Profil kwasów organicznych w moczu elementem profilaktyki prozdrowotnej

Czym jest badanie profilu kwasów organicznych?

Profil kwasów organicznych (OAT, ang. organic acids test lub OAP ang. organic acids profile) w moczu to badanie pozwalające na wykrycie potencjalnych odchyleń od normy i nieprawidłowości przemian metabolicznych zachodzących w organizmie. Badanie OAT nazywane bywa również „metabolicznym odciskiem palca”, ponieważ podobnie jak odcisk palca jest unikalne dla każdej osoby i odzwierciedla osobnicze cechy przemiany materii danego organizmu w danym czasie. Pozwala na uzyskanie kompleksowego „obrazu metabolizmu” jednostki oraz na określenie jego wpływu na zdrowie i samopoczucie.

Analiza ta ze względu na różnorodność wydalanych związków (badanie obejmuje około 200 metabolitów) pozwala na kompleksową ewaluację stanu organizmu. Wynik badania umożliwia ocenę produktów przemiany materii z różnych szlaków metabolicznych, m.in. takich jak aminokwasy, cukry, kwasy tłuszczowe czy hormony. Obecność i stężenie poszczególnych kwasów organicznych w moczu są różne i zależą od stylu życia, diety, stosowanej suplementacji, przyjmowanych leków, chorób współistniejących, indywidualnych różnic metabolicznych oraz wielu innych czynników.

Komu polecane jest wykonanie badania?

Badanie OAT warto wykonać w ramach profilaktyki zdrowotnej, ponieważ umożliwia ono ocenę funkcjonowania przemiany materii i wykrycie ewentualnych zaburzeń związanych m.in. z:

 • niedoborem minerałów, witamin (szczególnie z grupy B) czy enzymów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu i przebiegu odpowiednich procesów życiowych
 • sposobem odżywiania i zaburzeniami mikroflory jelitowej:
  • zaburzeniem trawienia oraz procesami metabolizmu bakteryjnego
  • przerostem bakteryjnym jelita cienkiego (podejrzenie SIBO – zespołu rozrostu bakteryjnego, ang. small intestinal bacterial overgrowth)
 • nieprawidłową pracą wątroby
 • samopoczuciem pacjenta (występowanie objawów takich jak stany depresyjne, zaburzenia nastroju, męczliwość, zespół chronicznego zmęczenia, problemy ze snem, problemy z pamięcią i koncentracją)
 • leczeniem i monitorowaniem jego efektów (np. w przypadku osób ze zdiagnozowanymi chorobami metabolicznymi).

Jaką wiedzę uzyskuje się dzięki wynikowi badania?

W przypadku osób bez stwierdzonych nieprawidłowości rezultaty badania dają wskazówki jak zmodyfikować dietę, suplementację witamin, styl życia, aby funkcjonować w zgodzie z wymaganiami własnego organizmu.

U osób, u których zostaną wykryte zaburzenia w funkcjonowania metabolizmu, część wyniku stanowią rekomendacje dotyczące dalszej diagnostyki. Aspekt ten jest szczególnie istotny u pacjentów z nietypowymi, niewyjaśnionymi objawami klinicznymi czy nasilonymi stanami katabolizmu, ponieważ może ukierunkować postępowanie lekarskie na dalszą diagnostykę różnicową innymi metodami diagnostycznymi.

Piśmiennictwo:

 1. Bonifacic D., Aralica M., Tokmadzic V., Racki V., Tuskan-Mohar L., Kucic N.: Values of vanillylmandelic acid and homovanillic acid in urine as potential prognostic biomarkers in ischaemic stroke patients. BIOMARKERS, 2017;22(8):790–797 https://doi.org/10.1080/1354750X.2017.1351001
 2. Finsterer J., Zarrouk-Mahjoub S.: Biomarkers for Detecting Mitochondrial Disorders. J. Clin. Med. 2018, 7, 16.
 3. Hannibal L., Lysne V., Bjørke-Monsen A-L., Behringer S., Grünert S.C., Spiekerkoetter U., Jacobsen D. W., Blom H. J: Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency. Front Mol Biosci. 2016; 3: 27 doi: 10.3389/fmolb.2016.00027.
 4. Ohue-Kitano R., Taira S., Watanabe K., Masujima Y., Kuboshima T., Miyamoto J., Nishitani Y., Kawakami H., Kuwahara H., Kimura I.: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl) propionic acid produced from 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid by Gut Microbiota Improves Host Metabolic condition in Diet-Induced Obese Mice. Nutrients 2019, 11, 1036; doi:10.3390/nu11051036.
 5. Shaw W.: Increased urinary excretion of a 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPHPA), an abnormal phenylalanine metabolite of Clostridia spp. in the gastrointestinal tract, in urine samples from patients with autism and schizophrenia. Nutr Neurosci. 2010 Jun;13(3):135-43. doi: 10.1179/147683010X12611460763968.
 6. Skonieczna-Żydecka K., Łoniewski I., Maciejewska D., Marlicz W.: Mikrobiota jelitowa i składniki pokarmowe jako determinanty funkcji układu nerwowego. Część I. Mikrobiota przewodu pokarmowego. Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 181–188 doi: 10.15557/AN.2017.0020
 7. Tsoukalas D., Alegakis A., Fragkiadaki P., Papakonstantinou E., Nikitovic D., Karataraki A., Nosyrev A. E., Papadakis E. G., Spandidos D. A., Drakoulis N., Tsatsakis A. M.: Application of metabolomics: Focus on the quantification of organic acids in healthy adults. Int J Mol Med. 2017 Jul; 40(1): 112-120 doi: 10.3892/ijmm.2017.2983. doi: 10.15557/AN.2017.0020.

Przeczytaj także: