kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Wykaz poradni metabolicznych

LISTA OŚRODKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I TERAPII CHORÓB METABOLICZNYCH

 1. BIAŁYSTOK

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa

ul. J.Waszyngtona 17

15-276 BIAŁYSTOK

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

tel. sekretariat 85 74 50 622

e-mail: kln.reumatologia@udsk.pl

Poradnia Schorzeń Metabolicznych

tel. 85 74 50 624

 1. BIAŁYSTOK

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 BIAŁYSTOK

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych

tel. 85 831 77 61

85 831 77 63

e-mail: choroby.metaboliczne@uskwb.pl

 1. BYDGOSZCZ

Wojewódzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzińskiego

ul. Chodkiewicza 44

85-667 BYDGOSZCZ

Poradnia Chorób Metabolicznych

tel. 52 32 62 117

52 32 62 127

797 995 187

 1. BYDGOSZCZ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 BYDGOSZCZ

Poradnia Genetyczna

tel. 52 585 42 38

52 585 42 39

 1. GDAŃSK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7

80-952 GDAŃSK

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Oddział Patologii Noworodka, Niemowlęcia i Chorób Metabolicznych

tel. 58 349 28 80

e-mail: onkologiadziecieca@uck.gda.pl

Centrum Chorób Rzadkich

tel. 58 349 29 48
e-mail: chorobyrzadkie@uck.gda.pl

Poradnia Genetyczna
tel. 58 727 05 05

e-mail: porgen@uck.gda.pl
rejestracja@uck.gda.pl

 1. KATOWICE

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Szpital Nr 6

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Medyków 16

40-752 KATOWICE

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Genetyczna

tel. 32 207 17 77

32 207 17 92

e-mail: zps@gczd.katowice.pl

 1. KRAKÓW

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne

ul. Mikołaja Kopernika 23

31-501 KRAKÓW

Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetelogii

sekretariat tel.12 400 29 50

e-mail: metabol@cm-uj.krakow.pl

Poradnia Metaboliczna

Poradnia Genetyczna

tel. 12 400 29 71 (ul. Jakubowskiego 2)

e-mail: rejestracja.metaboliczna@su.krakow.pl
e-mail: ambulatoria@su.krakow.pl

 1. KRAKÓW

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 KRAKÓW

Poradnia Chorób Metabolicznych

tel. 12 658 20 11 wew. 10 05

e-mail: rejestracja05@usdk.pl

Poradnia Genetyczna

Rejestracji pacjenta pierwszorazowego tel. 12 659 15 95

 1. ŁÓDŹ

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ul. Rzgowska 281/289

93-338 ŁÓDŹ

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

tel. 42 271 11 41

e-mail: sek36@iczmp.edu.pl

Poradnia Wrodzonych Wad Metabolicznych u dzieci

Poradnia Metaboliczna dla dzieci i dorosłych

Poradnia Genetyczna

tel. 42 271 20 00

42 271 12 41

e-mail: poradnia@iczmp.edu.pl

 1. ŁÓDŹ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

Zakład i Poradnia Genetyki Klinicznej

e-mail: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl

 1. OLSZTYN

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. S.Popowskiego

ul. Żołnierska 18 a

10-561 OLSZTYN

Poradnia Metaboliczna

tel. 89 539 32 00

e-mail: rejestracja@wssd.olsztyn.pl

 1. POZNAŃ

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33

60-572 POZNAŃ

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

tel. 61 849 16 18

e-mail: gastroenterologia@skp.ump.edu.pl

e-mail: chorobymetaboliczne@skp.ump.edu.pl

Poradnia Metaboliczna

tel. 61 849 14 30

tel. kom. 504 805 561

e-mail: poradnia@skp.ump.edu.pl

 1. RZESZÓW

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Ośrodek Świadczeń Szpitalnych

ul. Lwowska 60

35-301 RZESZÓW

Poradnia Chorób Metabolicznych

tel. 459 595 985

 1. SZCZECIN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 SZCZECIN

Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych

tel. 91 425 35 40

formularz kontaktowy: https://www.spsk1.szn.pl/kontakt/napisz-do-nas/sekretariaty/35

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

tel. 91 425 31 66

formularz kontaktowy: https://www.spsk1.szn.pl/kontakt/napisz-do-nas/sekretariaty/47-klinika-pediatrii-endokrynologii-diabetologii-chorob-metabolicznych-i-kardiologii-wieku-rozwojowego

Poradnia Chorób Metabolicznych

tel. 91 425 33 95

 1. WARSZAWA

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

sekretariat tel: 22 815 10 98

22 815 12 14

22 815 74 64

22 815 74 90

e-mail: oddzial.pediatria@ipczd.pl

Poradnia Chorób Metabolicznych

tel. 22 815 70 63 (w godz. 8.30-15.00)

22 815 16 45 (w godz. 8.30-13.30)

e-mail: poradnia.metabolizm@ipczd.pl

Poradnia Genetyczna

tel: 22 815 74 50 w godz. 13.00-15.00

e-mail: poradnia.genetyka@ipczd.pl

 1. WARSZAWA

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

tel. 22 32 77 190

e-mail: klinika.wwmip@imid.med.pl

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia Genetyczna

tel. 22 32 77 050

przesyłanie skierowań: skierowania@imid.med.pl

 1. WARSZAWA

Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

Poradnia Genetyczna

tel. 22 45 82 610 (zapisy 13.00-15.00)

e-mail: genetykasekretariat@ipin.edu.pl

 1. WROCŁAW

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. M. Kamieńskiego 73a

51-124 WROCŁAW

Poradnia Chorób Metabolicznych

tel. 71 32 70 540
INFOLINIA 45 95 95 454
Rejestracja tylko dla Wrodzonych Wad Metabolizmu czynna w poniedziałek i środę w godzinach: 9.00-11.00, tel. 71 32 70 123