kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Diagnostyka precyzyjna – dowiedz się czym się zajmujemy i kim jesteśmy

diagnostyka precyzyjna

Kim jesteśmy?

Masdiag sp. z o.o to przede wszystkim medyczne laboratorium diagnostyczne, którego działalności oprócz wykonywania rutynowych testów w przeważającej mierze skupia się na opracowywaniu najwyższej jakości metod na potrzeby diagnostyki medycznej.

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów złożonym z diagnostów laboratoryjnych, chemików, biotechnologów, biologów, informatyków oraz matematyków. Przede wszystkim jednak jesteśmy grupą specjalistów wierzących że przyszłość medycyny, to personalizacja medycyny, która zapewni, że każdy pacjent będzie miał możliwość odbycia w pełni bezpiecznej terapii medycznej.

Witamina D

Witamina D3 (cholekalcyferol) powstaje w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego, natomiast Witamina D2 (ergokalcyferol), którą zazwyczaj się suplementuje, jest pochodzenia roślinnego. Aktywną formą Witaminy D są jej metabolity 25-Hydroksy, czyli odpowiednio 25-OH-cholekalcyferol i 25-OH-ergokalcyferol. W obecnej chwili większość oznaczeń poziomu witaminy wykonuje się za pomocą zautomatyzowanych metod immunoenzymatycznych. W zależności od producenta oznaczają one poziom całkowity 25-hydroksy metabolitów lub tylko formy D3. Za złoty standard uważa się metodę LC-MS/MS. Zapewnia ona największą precyzję pomiarów oraz umożliwia oznaczenie poziomu obu form niezależnie. Stężenie metabolitów jest na poziomie ng/ml i oznaczenie to może być wykonywane na większości dostępnych potrójnych kwadrupoli. Dodatkowo badania z ostatnich lat wskazują na obecność w organizmie jeszcze jednego metabolitu 3-epi-25-OH-witaminy D3. Jest to forma nieaktywna. Oznaczenie jej poziomu jest szczególnie istotne u dzieci poniżej 1 roku życia, choć i u dorosłych ta forma może stanowić nawet 17% całkowitego poziomu Witaminy D. W obecnej chwili dostępne są tylko metody LC-MS/MS pozwalające na rutynowe oznaczanie tego epimeru.

Innym istotnym metabolitem jest 1,25–dihydroksy-Witamina D3. Jest to aktywny metabolit powstający w nerkach, którego prawidłowy poziom jest uzależniony od pracy tego narządu. Jego stężenie jest około 1000 razy niższe od stężenia wspomnianych wcześniej metabolitów i jest na poziomie kilkudziesięciu pg/ml. Oznaczenie tego parametru możliwe jest jednak głównie przy wykorzystaniu najczulszych dostępnych obecnie systemów LC-MS/MS.

Terapia monitorowana stężeniem leków

Kluczem do uzyskania satysfakcjonujących efektów terapii medycznej jest odpowiedni dobór leków. Niemniej jednak pacjenci – w zależności od wieku, płci czy indywidualnych predyspozycji genetycznych – w odmienny sposób reagują na leczenie. Każdy kolejny przyjmowana lek, zwiększa ryzyko wystąpienia interakcji – wzmocnienia lub wygaszenia efektów prowadzonej terapii. Właśnie dlatego tak dużą rolę w procesie leczenia odgrywa tzw. monitorowanie terapii stężeniem leku, uznawane za podstawę współczesnego świadomego leczenia. Celem opisywanego badania jest określenie indywidualnej odpowiedzi pacjenta poprzez oznaczenie aktywnego stężenia medykamentu w jego organizmie. Pozwala ono na dostosowanie dawki niezbędnej do uzyskania efektu terapeutycznego oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów toksyczności leków.

Aktualnie wykonujemy badanie pozwalające na monitorowanie terapii ponad 20 leków przeciwpadaczkowych wraz z ich metabolitami. Monitorowanie terapii tych substancji jest niezwykle istotne, ponieważ większość z nich cechuje się zarówno nieprzewidywalną farmakokinetyką, jak i dziesiątkami potencjalnych interakcji z innymi lekami.

Projekty naukowe

Od roku 2013 – czyli od chwili powstania laboratorium Masdiag – nasze działania skupione są na wykorzystywaniu techniki LC/MS/MS (spektrometrii mas sprzężonej z wysokowydajną chromatografią cieczową) w diagnostyce medycznej. Stosowana w laboratorium technika LC-MS/MS umożliwia uzyskanie dokładnych i precyzyjnych wyników, a możliwość personalizacji testów i kontroli przyjmowania leków sprawia, że oferowane przez nas usługi stają się narzędziem dla medycyny przyszłości – medycyny precyzyjnej.

Łączymy działalność komercyjną z prowadzeniem badań naukowych. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania pozwalające na zwiększenie przepustowości badań oraz zastosowanie suchej kropli matrycy – przede wszystkim suchej kropli krwi tzw. DBS (dry blood spot) – jako materiału badanego. Celem prowadzonych prac jest ułatwienie wykonywania badań diagnostycznych przez pacjenta bez konieczności wizyty w punkcie pobrań.

Naszą uwagę skupiamy zwłaszcza na jakości uzyskiwanych wyników. Dlatego jeśli istnieje taka możliwość – w przypadku rutynowo wykonywanych pomiarów lub nowo opracowanych metod – bierzemy udział w międzynarodowych badaniach biegłości.

Jednym z prowadzonych przez nas projektów naukowych jest realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pt. „Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi.” (POIR.01.01.01-00-1097/17). Jest on skierowany przede wszystkim do pacjentów zmagających się z padaczką, w tym z padaczką lekooporną. Obejmuje opracowanie tańszych oraz bardziej wiarygodnych metod monitorowania terapii zarówno klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi, jak i preparatami uzyskanymi z konopi. W najbliższym czasie wprowadzimy również możliwość monitorowania stężenia leków uzyskanych z konopi.

Dodatkowo prowadzimy badania nad zastosowaniem nowych technik analitycznych w diagnostyce. Projekty te dotyczą zastosowania techniki NMR (magnetyczny rezonans jądrowy) w analizie ilościowej biomarkerów oraz EDX (dyspersyjna spektroskopia rentgenowska) w oznaczaniu pierwiastków w różnorodnych materiałach biologicznych.

Opracowane przez nas, innowacyjne na skalę światową metody diagnostyczne, zostały wdrożone do działalności rutynowej. Wyniki naszych prac publikowane są w uznanych czasopismach. Przygotowane zostały również trzy zgłoszenia patentowe.

Laboratorium Diagnostyczne Masdiag wchodzi w skład Centrum Badawczo-Rozwojowego Masdiag zawierającego w swojej strukturze również Masdiag DNA – Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych oraz HempEkspert – Kontrola jakości konopi.

Przeczytaj także: