kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Badanie profilu aminokwasów
w przebiegu WWM

Spis treści

Zastosowanie:

Ilościowe badanie profilu 26 aminokwasów techniką LC-MS/MS (tzw. TANDEM) z podziałem chromatograficznym przeznaczone jest przede wszystkim do monitorowania terapii pacjentów z niektórymi wrodzonymi chorobami metabolicznymi ze szlaku aminokwasów.

Badanie to może służyć także:

  • jako element diagnostyki u osób z podejrzeniem choroby metabolicznej z powodu objawów lub pokrewieństwa z osobą chorą
  • jako test weryfikujący (drugiego rzędu) w przypadku nieprawidłowych wyników badań przesiewowych noworodków
  • w przypadku uzyskania odbiegających od normy wyników niektórych innych badań biochemicznych np. profilu kwasów organicznych
  • w przypadku konieczności wykluczenia chorób metabolicznych przed wprowadzeniem diety ketogennej
  • jako narzędzie profilaktyczne w przypadku dzieci urodzonych przed 2013 r., tj. przed wdrożeniem w całym kraju programu badań przesiewowych noworodków

Badanie profilu aminokwasów

246 zł

Pakiet metaboliczny

Profil aminokwasów
Profil acylokarnityn
Profil kwasów organicznych

1060 zł

Rozszerzony pakiet metaboliczny

Profil aminokwasów
Profil acylokarnityn
Profil kwasów organicznych
Profil puryn i pirymidyn
Badanie obecności SAICAR, S-Ado i AICAR

1570 zł

Charakterystyka badania:

Badanie wykonywane jest w próbce krwi pobranej z palca na specjalną bibułę.

Umożliwia ono kontrolowanie wybranych parametrów biochemicznych bez konieczności wychodzenia z domu – oszczędzając dziecku i rodzicom stresu związanego z wizytą w punkcie pobrań.

Badane aminokwasy to: Alanina (Ala), Arginina (Arg), Asparagina (Asn), Kwas asparaginowy (Asp), Beta-alanina (bAla), Cytrulina (Cit), Kwas glutaminowy (Glu), Glutamina (Gln), Glicyna (Gly), Histydyna (His), Homoarginina (hArg), Izoleucyna (Ile), Leucyna (Leu), Lizyna (Lys), Metionina (Met), Ornityna (Orn,) Fenyloalanina (Phe), Prolina (Pro), Sarkozyna (Sar), Seryna (Ser), Treonina (Thr), Tryptofan (Trp), Tyrozyna (Tyr), Walina (Val), Tauryna (Tau), Kwas gamma-aminomasłowy (GABA).

Po złożeniu zamówienia w sklepie w ciągu 1-2 dni roboczych pod wskazany w zamówieniu adres dostarczany jest przesyłką kurierską zestaw zabiegowy. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do pobierania materiału komponenty oraz umożliwia samodzielne pobranie krwi z palca zgodnie z dołączoną instrukcją.

W skład zestawu wchodzi opłacona koperta zwrotna umożliwiająca bezpłatne przesłanie pobranego materiału do Laboratorium. Po otrzymaniu materiału Laboratorium wykona badanie w ciągu 7 dni roboczych i prześle zakodowane wyniki na adres e-mail podany przy rejestracji próbki.

Przygotowanie do badania:

Pobieranie materiału zalecane jest przed posiłkiem, najlepiej po nocnej przerwie w jedzeniu/ karmieniu, nie krótszej niż 2-3 godziny (o ile jest to możliwe i nie wpłynie na stan zdrowia pacjenta).

Przed pobraniem należy zapoznać się z treścią instrukcji dołączonej do zestawu. W zakładce „Jak pobrać materiał” dostępny jest firm instruktażowy, zaś na naszym blogu można zapoznać się z artykułem: Informacje i wskazówki dotyczące pobierania krwi włośniczkowej od dzieci.

Wykrywane zaburzenia

Zaburzenia wykrywane i monitorowane za pomocą analizy profilu aminokwasów:

L.p.SkrótNazwa jednostki chorobowejZaburzone parametry
1.CIT ICytrulinemia↑Cit,↓Arg, ↑Gln
2.CTLN2Cytrulinemia typu II / deficyt cytrynu↑Cit, ↑Arg, ↑Orn, ↑Met
3.PHGDHDeficyt dehydrogenazy 3-fosfoglicerynowej↓Ser, ↓Gly
4.OTCDeficyt transkarbamylazy ornityny↑Gln, ↑Ala, ↑Lys, ↓Cit, ↓Arg
5.PKU/HPAFenyloketonuria/Hiperfenyloalaninemia↑Phe, ↓Tyr
6.ARGHiperargininemia (deficyt arginazy)↑Arg
7.β-alaninemia↑β-Ala, (↑β- AIBA), ↑GABA
8.MATHipermetioninemia↑Met, (↑Hcy)
9.OATHiperornitynemia (ang. Gyrate Atrophy – zanik girlandowaty siatkówki i naczyniówki oka)↑Orn
10.HPHiperprolinemia typu I, II↑Pro
11.HALHistydynemia↑His
12.HCYHomocystynuria↑Hcy, ↑Met
13.MTHFRHomocystynuria / MTHFR↑Hcy, ↓Met
14.LPILizynuryczna nietolerancja białka↓Lys, ↓Arg, ↓Orn (krew) ↑Lys, ↑Arg, ↑Orn (mocz)
15.MSUDChoroba syropu klonowego↑Leu, ↑Ile, ↑Val, (↑Aile)
16.ASNSDNiedobór syntetazy asparaginy↓Asp
17.GLULNiedobór syntetazy glutaminianu↓Gln
18.TTDNiedobór transportera tauryny↓Tau
19.Prolinemia typu I↑Pro (↑Hyp)
20.SDDSarkozynemia↑Sar
21.TDO2Tryptofanuria / Hipertryptofanemia↑Trp
22.TYR ITyrozynemia typu I↑/N Tyr, ↑Met, ↑Phe
23.TYR II/IIITyrozynemia typu II-III↑Tyr