kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Dlaczego leki nie działają?

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: zaniepokojony pogarszającym się stanem zdrowia pacjent,
udaje się do lekarza. Ten diagnozuje dolegliwość i przepisuje lek w dawce dopasowanej do wieku
oraz wagi pacjenta. Jednak – pomimo regularnego przyjmowania leku – terapia nie przynosi
oczekiwanej poprawy. Dlaczego?

Przyczyny problemu

Brak zadowalających efektów terapii – pomimo regularnego zażywania przepisanych leków – może
być spowodowany:

 • Przyspieszonym metabolizmem leków – skutkiem wzmożonego metabolizmu leku jest
  krótszy czas jego działania oraz oczywiście zmniejszona skuteczność. W przypadku pacjentów
  z prawidłowym metabolizmem, stosowane standardowo dawki leków powinny przynieść
  pożądany efekt terapeutyczny. Niestety, w wypadku pacjentów z przyspieszonym
  metabolizmem te same dawki mogą okazać się zbyt niskie. Należy dodać, że czynnikami
  wpływającymi na szybkość metabolizmu jest m.in. temperatura ciała, płeć, wiek, a także stan
  zdrowia pacjenta.
 • Toksycznością prowadzonej terapii – w przypadku wybranych leków przeciwpadaczkowych
  zbyt wysokie stężenie takowych w surowicy (tj. nadmierna ilość leku we krwi) może
  skutkować zaostrzeniem choroby. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy dawka leku
  jest zbyt wysoka. Wówczas stan zdrowia pacjenta – zamiast ulec polepszeniu – pogarsza się.
 •  Niestosowaniem do zaleceń lekarza – zdarza się, że pacjenci nieodczuwający szybkiej
  poprawy po przyjęciu leku uznają, że ten jest nieskuteczny. W związku z powyższym decydują
  się oni na odstawienie leku. Bywa także, że pacjent – zadowolony z efektu terapii – odstawia
  lek przed upływem wyznaczonego czasu. Efektem takiego zachowania jest nawrót choroby,
  jednak pacjent stwierdza, iż lek pomógł jedynie przez chwilę i tym samym wprowadza lekarza
  w błąd. Niekiedy zaś pacjent zażywa lek w sposób nieprawidłowy, gdyż po prostu nie
  zapamiętał on/nie zrozumiał zaleceń lekarza.

Jak sobie pomóc?

Każdy z nas jest inny, a zatem każdy w odmienny sposób reaguje na prowadzone terapie medyczne.
Niekiedy te różnice są minimalne, innym razem – znaczące. Dodatkowo każdy kolejny, przyjmowany
przez nas lek zwiększa ryzyko wystąpienia interakcji – wzmocnienia lub wygaszenia efektów
prowadzonego leczenia. Właśnie dlatego warto monitorować stężenie leku we krwi.
Celem badania stężenie leku jest dostosowanie dawki niezbędnej do uzyskania efektu
terapeutycznego oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów toksyczności
przyjmowanych leków. Mówiąc wprost: badanie pozwala skontrolować czy przyjmowana dawka leku
jest odpowiednia i czy nie wywoła objawów toksyczności.

Test suchej kropli krwi

Badanie stężenia leku przeprowadza się w oparciu o test suchej kropli krwi. Sam test można wykonać samodzielnie, we własnym domu. Jak? Wystarczy nakłuć opuszek palca, a następnie upuścić kilka kropel krwi na wyznaczone miejsce na karcie DBS. Teraz pozostaje już tylko pozostawić próbkę do wyschnięcia. Po upływie wyznaczonego czasu (2 – 4h) kartę DBS należy zapakować i odesłać w kopercie do laboratorium. I gotowe!

Test suchej kropli krwi to badanie:

 • Mało bolesne – ból odczuwany podczas test suchej kropli krwi jest zdecydowanie mniejszy,
  niż ten odczuwany w momencie pobierania surowicy krwi. To bardzo ważne w przypadku
  dzieci czy też osób wrażliwych na ból,
 • Proste – wystarczy tylko nakłuć palec i upuścić kilka kropel krwi na kartę testu,
 • Szybkie – wykonanie testu zajmuje zaledwie kilka minut,
 • Wygodne – test można wykonać we własnym domu, nie wymaga on osobistego pojawienia
  się w punkcie pobrań.