kontakt@diagnostykaprecyzyjna.pl

Badanie stężenia witaminy D

147 

 • Z jednego pobrania krwi możesz wykonać dwa badania.
  Kupując w zestawie zapłacisz mniej.
  Dostępne badanie dodatkowe:
  • 209 zł
  • 109 zł
  • 483 zł

Bezpłatna dostawa!

Opis

Możemy Ci pomóc. Dzięki oferowanemu przez nas badaniu metabolitów witaminy D zyskasz:

Badania dodatkowe

Niedobory białka w pożywieniu (co za tym idzie aminokwasów będących ich głównym budulcem) mogą prowadzić do zaburzeń przebiegu wielu procesów metabolicznych. Do objawów niedoboru białka zalicza się: depresję, bezsenność, stany lękowe, osłabienie, spadek siły mięśniowej, zaburzenia wydzielania hormonów oraz zaburzenia wzrostu i rozwoju u dzieci. Równie niekorzystne jest zbyt duże spożycie białka. Może ono skutkować bólami brzucha, zaparciami, odwodnieniem, tworzeniem kamieni nerkowych lub uszkodzeniem nerek. Oferowane badanie pozwala na oznaczenie profilu 26 aminokwasów.

Homocysteina jest aminokwasem siarkowym, którego stężenie regulowane jest przez dostarczenie do organizmu produktów bogatych w aminokwas – metioninę. Zaburzenia równowagi metabolizmu homocysteiny mogą wynikać z uwarunkowań genetycznych lub niedoborów kofaktorów jej przemian, w szczególności witamin z grupy B takich jak: B6, B9 czy B12. Badanie stężenia homocysteiny wskazane jest w szczególności osobom o podwyższonym ryzyku zachorowania na choroby układu krążenia.

Karnityna wolna oraz związana w postaci estrów (acylokarnityn) to związki, odgrywające ważną rolę w organizmie człowieka. Odpowiadają one m.in. za metabolizm lipidów uczestnicząc w transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów (β‑oksydacja kwasów tłuszczowych), w wyniku czego powstaje energia niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niski poziom karnityny we krwi i mięśniach może przyczyniać się do anemii, osłabienia mięśni, zmęczenia, a nawet do zaburzeń rytmu serca.

Dowiedz się więcej

Badane parametry:

 • 25(OH)D3 oraz 25(OH)D2 zsumowane do wartości całkowitej 25-hydroksy witaminy D, tzw. TOTAL 25(OH)D

 • 24,25(OH)2D3

 • stosunek 25(OH)D3:24,25(OH)2D3

 

Wzór wyniku badania stężenia witaminy D

 

Przygotowanie do badania:

Przystąpienie do badania metabolitów witaminy D nie wymaga specjalnego przygotowania. Można je bezpiecznie wykonać o dowolnej porze dnia (nie trzeba być na czczo). Przed badaniem nie należy zaprzestawać przyjmowania leków, w tym również suplementów witaminy D3.

 

Przebieg:

Badanie wykonywane jest w próbce krwi pobranej z palca na specjalną bibułę.

Po złożeniu zamówienia w sklepie w ciągu 1-2 dni roboczych pod wskazany w zamówieniu adres dostarczany jest przesyłką kurierską zestaw zabiegowy. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do pobierania materiału komponenty oraz umożliwia samodzielne pobranie krwi z palca zgodnie z dołączoną instrukcją (dostępną również w zakładce „Jak pobrać materiał”).

Pamiętaj, że jakość pobrania materiału ma bezpośredni wpływ na dokładność wyniku badania.

W skład zestawu wchodzi opłacona koperta zwrotna umożliwiająca bezpłatne przesłanie pobranego materiału do Laboratorium. Po otrzymaniu materiału Laboratorium wykona badanie metabolitów witaminy D w ciągu 3 dni roboczych i prześle zakodowany wynik na adres e-mail podany przy rejestracji próbki.

Badanie metabolitów witaminy D zalecane jest szczególnie osobom:

 • zmagającym się z nadwagą (odkładanie witaminy D w tkance tłuszczowej) lub niedowagą

 • stosującym diety eliminacyjne

 • z upośledzonym wchłanianiem z przewodu pokarmowego (stany zapalne jelit)

 • mało eksponującym się na słońce (używającym kremów z filtrem podczas opalania, pracującym w godzinach nocnych)

 • po 65. roku życia, u których skórna synteza witaminy D jest mniej efektywna

 • z upośledzoną odpornością – cierpiącym na częste infekcje bakteryjne lub wirusowe

 • cierpiącym na choroby układu sercowo – naczyniowego

 • ze schorzeniami autoimmunologicznymi (RZS, Hashimoto, cukrzyca t.1, łuszczyca)

 • kobietom w okresie okołomenopauzalnym i podczas menopauzy

 • osobom z chorobami narządu ruchu (osteomalacja, osteoporoza, bóle kostne, deformacje kostne, wady postawy, nawracające złamania)

 • oraz oczywiście osobom przystępującym do leczenia lub suplementacji witaminą D – w celu kontroli skuteczności podjętych działań (badanie po 1-2 mies. od wdrożenia terapii)

Witamina D została odkryta przeszło 100 lat temu i przez długi czas była kojarzona głównie z wpływem na gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu, tj. z krzywicą u dzieci i niemowląt oraz osteomalacją i osteoporozą u dorosłych. Dopiero odkrycie receptora dla witaminy D w latach 70. ubiegłego wieku zapoczątkowało szereg badań nad wpływem witaminy D na liczne komórki i tkanki. Dziś wiemy, że wielopłaszyznowe działanie witaminy D może wpływać na ekspresję od 2000 do 3000 genów.

Podstawowymi źródłami witaminy D dla człowieka są synteza skórna oraz wchłanianie jelitowe. Są to jednak źródła stosunkowo ograniczone. Położenie geograficzne Polski wyklucza praktycznie możliwość efektywnej syntezy witaminy D w miesiącach od października do kwietnia, zaś nawet zdrowa i urozmaicona dieta nie jest w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowania organizmu na witaminę D.

Rodzi to potrzebę suplementacji, zarówno w populacji ogólnej, jak i w grupach ryzyka, niedoboru – od pierwszych dni życia do późnej starości. Warto taką suplementację prowadzić pod kontrolą. Jest to możliwe dzięki wysyłkowemu badaniu stężenia metabolitów witaminy D opracowanemu przez Diagnostykę Precyzyjną. Badanie to pozwala na ocenę aktualnego zaopatrzenia organizmu w witaminę D, a ponadto jest rozszerzone o ocenę jej przyswajalności.

Co nas wyróżnia:

Własne Laboratorium 

Badanie stężenia witaminy D wykonujemy w naszym laboratorium diagnostycznym. Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu i optymalizacji metod umożliwiających wykonywanie badań bez konieczności wizyty w punkcie pobrań. Posiadamy własny dział badawczo-rozwojowy tworzący innowacyjne na skalę światową rozwiązania. Osiągnięcia naszych ekspertów owocują licznymi publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach.

Wykonaliśmy już przeszło 1,5 miliona analiz. Wykorzystywane u nas metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS oraz GC-MS) stanowią „złoty standard” analityki medycznej.

Laboratorium Diagnostyczne Masdiag jest zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) pod nr księgi rejestrowej 000000137230 oraz wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) pod numerem 3241.

System zarządzania jakością zgodny z ISO 15189

Mając na uwadze regulacje prawne oraz wymogi stawiane laboratoriom medycznym posiadamy system zarządzania jakością, który umożliwia spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 15189:2013-05.

Zestawy zgodne z rozporządzeniami IVDR i MDR

Zestawy do pobrania materiału składają się z wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oznakowanych znakami CE zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Masdiag jako podmiot zestawiający dokonał właściwego zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz stale kontroluje jakość i dokumentację wykorzystywanych wyrobów.

Dowiedz się więcej o naszym laboratorium: https://masdiag.pl/